Een term die we regelmatig tegenkomen is RPA, Robotic Process Automation.

Dit is het automatiseren van saaie, foutgevoelige, handmatige handelingen. Het gaat niet om hardware, maar om software die deze handmatige handelingen automatisch uitvoert. Denk aan het overtypen van gegevens in een ander softwaresysteem, het versturen van orderbevestigingen mét een ordertekening, het signaleren van een ontbrekende productiedatum en het automatisch klaarzetten van een CNC-programma.

Snel wordt dan gedacht dat een robot al het werk van de werknemer overneemt en deze vervolgens werkloos thuis zit. Lange tijd heeft het hier ook om gedraaid in de maak-industrie.

Inmiddels zien werkgevers dat het veel andere voordelen heeft: er worden minder fouten gemaakt en door de saaie handmatige handelingen weg te nemen, blijft er voor de werknemer tijd en energie over om met plezier de vakinhoudelijke taken uit te voeren en mee te denken over nieuwe dingen. Het gevolg is dat orders op tijd en volledig worden geleverd. Samen leiden alle verbeteringen tot meer marge en meer winst.

Mensen met elkaar laten praten

Wij zeggen altijd dat je hiervoor de systemen met elkaar laat praten (systeemintegratie) en dat je dat bereikt door de mensen eerst met elkaar te laten praten (procesbegeleiding). Die stap, dat de mensen eerst met elkaar praten, is de sleutel tot succes. Het heet dan wel ‘Robotic’, maar het gaat eigenlijk alleen maar over de mensen.

Betrek je mensen bij je automatiseringsproces, luister naar hun knelpunten, ideeën en passie voor het werk. Zo maak je samen een mooi product.

Françoise Maarse
Office manager