Automatiseringsprojecten bij bedrijven en organisaties raken al snel de kern van de bedrijfsvoering. Welke partij brengt alle lijnen voor u samen bij een nieuw project of in een crisissituatie?

De strategen, ontwerpers en programmeurs van Ambition IT zijn vertrouwd met het leiden van technische projecten. We kijken kritisch naar processen en afspraken met leveranciers. Juist door alle partijen actief te betrekken, ontstaat er duidelijkheid in het proces en het resultaat.

Vaak zien we bij onze klanten ook hoe groot de belangen zijn van zo’n project. Logisch, want automatisering dient een groter doel: saai en foutgevoelig werk weghalen bij professionals, zodat zij ruimte krijgen voor vakmanschap, creativiteit en innovatie.

Voor veel van onze klanten begeleiden wij projecten en sturen daarbij interne en externe betrokkenen aan. De aanleiding is veelal de automatisering van een proces, bijvoorbeeld het samenbrengen van informatiestromen, het ontwikkelen van een offertesysteem of het inrichten van een productieproces. De ene keer gaat het om een frisse start vanaf de basis of soms is onze taak als projectleider juist om de oorzaak van een probleem te achterhalen en op te lossen.

— Bekijk ook deze cases eens