Welke data is onmisbaar om cruciale inzichten te krijgen?

Maar met behulp van sensoren kan Factory Insights® ook data verzamelen over zaken als temperatuur, trillingen, vrijkomend stof. Al deze relevante informatie leidt tot belangrijke inzichten. Waar zitten de knelpunten in het productieproces? Wanneer is er onderhoud nodig? Factory Insights® helpt om de capaciteit en continuïteit van fabrieken te versterken.

Meten is weten. Feitenkennis is onmisbaar om scherpe en strategische keuzes te maken. Alleen hoe weet u welke data nodig is? Factory Insights® helpt u daarbij. Deze innovatieve tool van Ambition IT verzamelt onophoudelijk relevante data. Dat kan bijvoorbeeld een registratie zijn van de prestaties van elke machines in de productiehal.

— Showcases